>

انگلیسی آسان

انگلیسی آسان /آموزش 0 تا 100 زبان انگلیسی

در وبسایت انگلیسی آسان با مشاهده مطالب بارگذاری شده میتوانید اصطلاحات ، قواعد و مطالب مهم زبان انگلیسی را در راستای تقویت مکالمه ی خود به راحتی یاد بگیرید.

یادگیری زبان انگلیسی | انگلیسی اسان

دوره‌ی جامع آموزش زبان انگلیسی

اگر مایل به یادگیری صفر تا صد زبان انگلیسی با کمترین هزینه و در کمترین زمان هستید ، حتما مطالب این بخش را مطالعه کنید .

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

در این بخش اطلاعات کامل درباره چگونگی کلاس های خصوصی و نحوه ی برگزاری آن نوشته شده است ، اگر مایل به یادگیری زبان انگلیسی در کمترین زمان با کمترین هزینه ی ممکن هستید ، این بخش را مطالعه فرمایید .

ویدئوهای آموزشی

در این بخش ضرب المثلهای انگلیسی ، اصطلاحات و قواعد مختلف که یادگیری آنها برای داشتن مکالمه حرفه ای ضروری است به صورت فیلم های آموزشی ، آموزش داده شده است .

مقالات

در این بخش مقالات مرجع آموزش زبان انگلیسی موجود است 

کتابهای آموزش زبان انگلیسی

در این بخش انواع کتابهای زبان انگلیسی برای دانلود وجود دارد .

آموزش 504 واژه

در این بخش لغات 504 واژه همراه با فیلم آموزشی ، آموزش داده شده است